Категорії
Блог

ЯК ЗДІЙСНИТИ ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ ДИТИНІ

СТИСЛО ПО ТЕМІ ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ ДИТИНІ

Стаття про дарування квартири актуальна на 2021 рік

Одним зі способів забезпечити матеріальне майбутнє своєї дитини є дарування квартири дитині. Зробити це можливо різними шляхами, наприклад, за допомогою заповіту або договору дарування квартири неповнолітній дитині. На жаль, використання останнього варіанту не дуже поширено. Це пов’язано передусім з незнанням специфіки такого договору. Тому в цій статті ми заповнимо прогалини в знаннях про специфіку дарування квартири дітям, а саме, як оформити договір дарування неповнолітній дитині у 2020 році.

ЯКІ ДІТИ ВВАЖАЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ, МАЛОЛІТНІМИ

Через свій вік діти не мають достатнього рівня фізичної та розумової зрілості, тому законодавець, намагаючись якомога краще забезпечити їхню безпеку, встановлює додаткові гарантії захисту їх прав. Вони передбачені Конституцією України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Сімейним кодексом України від 10.01.2002 № 2947-III (далі ‒ СК), Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV (далі ‒ ЦК), Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III та іншими нормативними актами.

Для початку визначимо, до якого віку особа вважається дитиною та які гарантії прав встановлені на законодавчому рівні.

Отже, дитиною вважається особа у віці до 18 років. При цьому дитина може бути малолітньою та неповнолітньою. Різниця полягає у вікових обмеженнях та колі повноважень.

Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років, а неповнолітньою – від 14 до 18 років (ст. 6 СК).

Якщо говорити про їх права, то, звісно, малолітня дитина має менше прав, ніж неповнолітня. Згідно з ЦК, їй дозволено здійснювати тільки дрібні побутові правочини, які б цілком задовольняли її щоденні потреби, відповідали розвитку та не мали б великої вартості. При цьому ніхто не обмежує та не скасовує її немайнові права (наприклад, авторське право). А ось у всьому іншому малолітня дитина обмежена. Замість неї до будь-яких правовідносин вступають батьки, опікун або інша уповноважена особа органу опіки та піклування.

У цьому й полягає відмінність між малолітніми особами та неповнолітніми. Останні мають широке коло повноважень та не обмежені тільки дрібними побутовими правочинами. Їм дозволено, наприклад, самостійно розпоряджатися своїм заробітком.

Також законодавець дозволив неповнолітнім укладати договори. Але враховуючи їхній вік, таке право реалізується тільки за згодою батьків.

А ось якщо правочин має значну матеріальну вартість (як вказано в ЦК, предметом правочину є транспортний засіб або нерухомість), згоду батьків неповнолітньої дитини необхідно посвідчити нотаріально та отримати згоду органу опіки та піклування.

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ

Отже, одним з варіантів переходу прав на нерухомість є договір дарування. Нагадаємо, що згідно зі ст. 717 ЦК за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Як оформити договір дарування нерухомості в Україні, які податки необхідно буде сплатити, чим дарування вигідніше за передання майна за заповітом – ви можете прочитати в нашій статті «Як подарувати майно за договором дарування». Більш докладно про те, як подарувати квартиру, будинок, землю або транспортний засіб, можете дізнатися з інших наших статей.

Обов’язково врахуйте, що дарування – це безоплатний правочин. Не можна подарувати, наприклад, квартиру в обмін на що-небудь. Але з кожного правила є винятки. Так, все-таки можливо в договорі дарування квартири неповнолітній особі оговорити окремі нюанси, наприклад, такі як заборону на продаж або обмін. Наприклад, батьки можуть подарувати своїй неповнолітній дитині квартиру, але в договорі дарування вказати, що забороняється продавати цей дарунок до 18-річчя.

Згідно з вимогами ст. 719 ЦК договір дарування нерухомості неповнолітній або малолітній особі обов’язково укладається в письмовій формі. Плюс він підлягає нотаріальному посвідченню.

Як ми вже вказували, за правилами ст. 6 СК малолітня дитина має обмежену цивільну дієздатність та укласти договір не може. Замість дитини укладають та підписують договір батьки, а якщо їх немає – призначений співробітник органу опіки.

Якщо мова йде про неповнолітню особу, то йому дозволяється бути стороною договору, але за певних умов.

При цьому можна оформити дарування частки квартири неповнолітній особі, яка здійснюється за тими ж правилами, що й дарування цілого об’єкту.

ДЕТАЛІ НОТАРІАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ДАРУВАННЯ

Отже, на словах подарувати квартиру не вийде, навіть, якщо мова йде про дитину. Потрібно йти до нотаріуса.

Звернемо увагу на Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5). У ньому вказано, що правочини замість малолітніх дітей здійснюються або батьками, або усиновлювачами, або опікунами.

Якщо один із батьків забажає здійснити правочин стосовно майна дитини (а саме транспортного засобу або нерухомості), то потрібна згода іншого із батьків, посвідчена нотаріально. Таку згоду не потрібно отримувати у випадках, якщо:

 1. один із батьків мешкає окремо від дитини вже понад 6 місяців, не бере участі в її вихованні та утриманні;
 2. місце проживання одного з батьків невідоме.

Якщо ж один з батьків відмовляється дати згоду, то спір вирішується органом опіки та піклування.

Окремі правила встановлені й для неповнолітніх. При укладенні договору дарування квартири неповнолітній дитині нотаріус обов’язково перевіряє наявність згоди батьків або одного з них Згода тільки одного з них допускається, якщо стосовно другого батька:

 • документально підтверджена смерть;
 • відбулося позбавлення батьківських прав або права опіки;
 • запис в Книзі реєстрації народження проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові записані за її вказівкою.

Про згоду батьків (батька) можна вказати як в тексті самого договору дарування під підписом дитини, так і в окремо нотаріально посвідченому документі.

Дарування квартири. Зверніть увагу!

Правочини від імені неповнолітнього можуть бути посвідчені тільки за умови, якщо вони вчинені зі згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника та з дозволу органу опіки та піклування.

Ці правила відповідають частині 3 ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III. Батьки або особи, що їх заміняють, не мають права без дозволу органів опіки та піклування, наданої відповідно до закону, укладати договори, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін, відчуження житла, видавати письмові зобов’язання.

Таким чином, важливою особливістю таких договорів дарування квартири неповнолітній дитині є необхідність отримання згоди батьків та дозволу органу опіки та піклування.

Саме так органи опіки та піклування здійснюють контроль за дотриманням батьками та особами, що їх заміняють, житлових прав та інтересів дітей, що охороняються законом.

Згідно з Порядком здійснення органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 № 866) органами опіки та піклування є районні, районні в м. Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних в містах, сільських, селищних рад, в тому числі об’єднаних територіальних громад.

Таким чином, діти до 14 років по суті в правочині не беруть участі, їх представляють батьки або інші уповноважені особи. Діти від 14 до 18 років вже самі можуть брати участь у правочині, але за наявності згоди батьків або інших уповноважених осіб. Але в будь-якому випадку для оформлення договору дарування необхідно отримати згоду органів опіки та піклування.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗГОДИ ОРГАНІВ ОПІКИ

По суті єдиного переліку для отримання дозволу немає, оскільки потрібно виходити з кожного конкретного випадку. До нього входять:

 1. заяви батьків та дитині;
 2. копія та оригінал Свідоцтва про народження дитини;
 3. копія та оригінал Свідоцтва про шлюб (розірвання шлюбу) або документи, що підтверджують статус матері-одиначки або свідоцтво про смерть одного з батьків;
 4. копія та оригінал правовстановлюючого документа на майно, яке планується подарувати дитині;
 5. копія та оригінал технічного паспорта на нерухомість;
 6. довідка про місце реєстрації дитини;
 7. паспорти батьків та неповнолітньої дитини та їхні копії;
 8. ідентифікаційні коди.

Як правило, процедура може тривати близько місяця.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ

Для оформлення договору дарування квартири неповнолітнім дітям потрібно подати нотаріусу такі документи:

 • свідоцтво про право власності на квартиру – предмет дарування;
 • акт незалежної оцінки вартості дарованої квартири;
 • технічний паспорт квартири;
 • оригінал паспорта дарувальника;
 • оригінал податкового ідентифікаційного коду дарувальника;
 • свідоцтво про народження дитини – обдаровуваного або оригінал його паспорту;
 • оригінал податкового ідентифікаційного коду дитини;
 • довідку про склад сім’ї;
 • якщо у дарувальника є діти, крім дитини – обдаровуваного, додаються довідки про реєстрацію їх місця проживання;
 • дозвіл органу опіки укласти договір дарування нерухомості дитині;
 • нотаріально посвідчена письмова згода чоловіка або дружини на відчуження квартири – якщо нерухомість належить подружжю на праві спільної сумісної власності;
 • свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

При укладенні договору дарування частки квартири неповнолітній особі дозвіл або згода інших співвласників квартири не вимагається.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ

Згідно з правилами Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі ‒ ПК), якщо предметом договору виступає нерухомість, то в питаннях сплати податку на доходи фізичних осіб діють такі ж правила, як і при оподаткуванні спадщини. Це означає, що якщо дарунок було подаровано родичу 1 або 2 степені споріднення, то податок сплачувати не обов’язково.

Згідно з п. 14.1.263 ПК до членів сім’ї першої степені належать батьки, чоловік або дружина, діти такої особи, в тому числі всиновлені. До родичів другого степеню належать рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері та з боку батька, онуки.

Виходить, що якщо батьки подарують своїй неповнолітній дитині квартиру, то за цим договором дарування податок на дохід сплачувати непотрібно.

Також звільняються від сплати такого податку інваліди 1 групи, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування або дитина-інвалід.

В усіх інших випадках податок на доходи фізичних осіб – 5%. При цьому об’єктом оподаткування в такому випадку вважається вартість дарунка.

Що стосується військового збору, то його встановлено згідно п. 161 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» ПК. При цьому сплачується за тими ж правилами, що і податок на доходи фізичних осіб. Дарунки, які є об’єктом оподаткування військовим збором оподатковуються податком за ставкою 1,5%.

Якщо дарунок за правилами, вказаними вище не оподатковується ПДФО, то й військовий збір платити не потрібно.

ПРАВА НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ В ПОДАРОВАНІЙ КВАРТИРІ

Після оформлення договору неповнолітня дитина стає власником подарованої квартири.

Але до досягнення 18-річного віку дитина не може самостійно розпоряджатися нерухомістю, замість неї це роблять батьки або опікуни.

ПІДСУМУЄМО З ТЕМИ ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ:

 1. Законодавством України встановлено, що особи, що не досягли 18 років, вважаються дітьми. Дітей можна поділити на малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (від 14 до 18 років). Цей поділ має практичне значення, оскільки окреслює коло їх прав.
 2. Договір дарування неповнолітній дитині не можна укласти без батьків та органів опіки та піклування.
 3. При даруванні нерухомості батьками дітям податок на доходи фізичних осіб та військовий збір платити не потрібно.

Стежте за нашими проєктами та їх будівництвом на каналах youtube та Instagram від найкращого забудовника міста Полтава та наших партнерів.

Переглянути повний каталог приміщень доступний на сторінках Каталогу приміщень. При купівлі квартиру варто звернути увагу ряд факторів та чинників, а якщо це квартира у Полтаві. Дізнатись про акції та наші новинки можна на сторінці. Отримати вичерпну інформацію, що описує не лише документи на квартиру на сторінках пресцентру чи блогу: