Про компанію

Компанія тримає курс на забезпечення максимальної доступності своєї продукції найширшому колу споживачів

Стартувавши, наша компанія, зуміла не лише зайняти свою нішу на ринку будівництва нерухомості, а й впевнено вийти на перші позиції. Компанія обрала для себе стратегію якості, запропонувала нерухомість кращого типу – з європейськими нововведеннями, енергозберігаючими технологіями та під’їздами нового зразка.

За цей час ми здобули репутацiю надiйного забудовника, сформували високопрофесiйну команду, маємо в своєму багажі конкурентоспроможний портфель iнструментiв i рiшень. I, звичайно ж, виробили власне бачення того, якою має бути сучасна нерухомiсть.

На даний час у м. Полтава по вул. Європейська, 183 триває масштабне будівництво житлового комплексу «Європейський», проєкт якого розроблений з урахуванням «Концепції інтегрованого розвитку міста Полтава – 2030», в рамках проєкту GIZ «Інтегрований розвиток міст в Україні». Наша компанiя і надалі має намір брати участь в соціально – важливих для міста Полтави заходах та продовжувати втiлювати в життя аналогiчнi проєкти.

Принципи за якими ми будуємо

Максимальний комфорт i створення полiпшеного способу життя

Сучаснi рiшення, зручне розташування, концентрацiя необхiдних для життя обʼєктiв iнфраструктури в поєднаннi з великою кiлькiстю зелених зон.

Абсолютна безпека та бездоганна якiсть

Ретельне i продумане проєктування, екологiчно чистi сертифiкованi будiвельнi матерiали, перевiренi iнжинiринговi системи, вiдповiднiсть вiтчизняним i мiжнародним стандартам.

Фiнансова та iнвестицiйна вигода

Доступнi цiни та гнучкi умови покупки, лiквiднi обʼєкти, якi надалi будуть тiльки пiдвищуватися в цiнi, i якi можуть не тiльки стати високонадiйним iнструментом iнвестування, а й гарантувати захист вiд iнфляцiї, коливань валютних курсiв, економiчних криз та нестабiльностi.

Принципи за якими ми працюємо

Надiйнiсть i стабiльнiсть

У нашому активi немає жодного довгобуду, всi нашi обʼєкти будуються активними темпами i здаються в запланований термiн.

Прозорiсть i вiдкритiсть

Наявнiсть всiєї передбаченої законом дозвiльної документацiї, доступ до актуальної iнформацiї про дiяльнiсть компанiї i етапи будiвництва, надання юридичної консультацiї при оформленнi угод.

Прагнення стати кращими

Ми цiнуємо свою репутацiю i думку наших клiєнтiв, їх потреби i намагаємося максимально їх задовольнити, дотримуємося найвищих стандартiв у якостi обслуговування i постiйно вдосконалюємо нашу роботу i сервiс.

Новини

Фото - нагорода зірка якості Краще підприємство України 2020 | БМК Атлант

Переможці у номінації

Новини з будівництва житлового комплексу "Європейський"

Інформаційний сюжет до дня будівельника, 2020 рік

Спростування недостовірної інформації

Фото - нагорода зірка якості Краще підприємство України 2020 | БМК Атлант
Відділ продажу
36014, Україна, м. Полтава

вул. Соборності 54

За підсумками ранжирування в фінансово-економічному рейтингу, нашу компанію удостоєно почесного звання

«Краще підприємство України 2020»
Фото - нагорода зірка якості Краще підприємство України 2020 | БМК Атлант