Про нас

Компанія тримає курс на забезпечення максимальної доступності своєї продукції найширшому колу споживачів

Товариство з обмеженою відповідальністю будiвельно-монтажна  компанiя «АТЛАНТ» працює на українському ринку з 2017 року.

За цей час ми реалізували найрiзноманiтнiшi проекти в сферах житлового, комерцiйного та промислового будiвництва.
Здобули репутацiю надiйного забудовника, сформували високопрофесiйну команду, накопичили конкурентоспроможний портфель iнструментiв i рiшень.
I, звичайно ж, виробили власне бачення того, якою має бути сучасна нерухомiсть. Бачення, засноване на потребах i прiоритетах наших клiєнтiв i партнерiв вдосконалене сучасними iнновацiями.

Принципи за якими ми будуємо

Максимальний комфорт i створення полiпшеного способу життя.

Сучаснi рiшення, зручне розташування, концентрацiя необхiдних для життя обʼєктiв iнфраструктури в поєднаннi з великою кiлькiстю зелених зон.

Абсолютна безпека та бездоганна якiсть.

Ретельне i продумане проектування, екологiчно чистi сертифiкованi будiвельнi матерiали, перевiренi iнжинiринговi системи, вiдповiднiсть вiтчизняним i мiжнародним стандартам.

Фiнансова та iнвестицiйна вигода.

Доступнi цiни та гнучкi умови покупки, лiквiднi обʼєкти, якi надалi будуть тiльки пiдвищуватися в цiнi, i якi можуть не тiльки стати високонадiйним iнструментом iнвестування, а й гарантувати захист вiд iнфляцiї, коливань валютних курсiв, економiчних криз та нестабiльностi.

Принципи за якими ми працюємо

Надiйнiсть i стабiльнiсть.

У нашому активi немає жодного довгобуду, всi нашi обʼєкти будуються активними темпами i здаються в запланований термiн.

Прозорiсть i вiдкритiсть.

Наявнiсть всiєї передбаченої законом дозвiльної документацiї, доступ до актуальної iнформацiї про дiяльнiсть компанiї i етапи будiвництва, надання юридичної консультацiї при оформленнi угод.

Прагнення стати кращими.

Ми цiнуємо свою репутацiю i думку наших клiєнтiв, їх потреби i намагаємося максимально їх задовольнити, дотримуємося найвищих стандартiв у якостi обслуговування i постiйно вдосконалюємо нашу роботу i сервiс.

Чого ми досягли

Один об'єкт зданий в експлуатацію
Тiльки якiснi та безпечнi будiвельнi матерiали
Застосування iнновацiй i сучасних технологiй
Відділ продажу
УКРАЇНА, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СОБОРНОСТІ 54, КАБ. 21
office@bmkatlant.com

Форма звортнього зв'язку
ТОВ «БМК «АТЛАНТ» – всі права захищені