Про нас

Компанія тримає курс на забезпечення максимальної доступності своєї продукції найширшому колу споживачів

Про компанію

Компанія тримає курс на забезпечення максимальної доступності своєї продукції найширшому колу споживачів

ТОВ «БМК «АТЛАНТ» – українська компанiя, чия фiлософiя ведення бiзнесу поєднує вiдповiднiсть сучасним європейським стандартам будiвництва та дотриманню етики ділових відносин.

Стартувавши, наша компанія, зуміла не лише зайняти свою нішу на ринку будівництва нерухомості, а й впевнено вийти на перші позиції. Компанія обрала для себе стратегію якості, запропонувала нерухомість кращого типу – з європейськими нововведеннями, енергозберігаючими технологіями та під’їздами нового зразка.

За цей час ми здобули репутацiю надiйного забудовника, сформували високопрофесiйну команду, маємо в своєму багажі конкурентоспроможний портфель iнструментiв i рiшень. I, звичайно ж, виробили власне бачення того, якою має бути сучасна нерухомiсть.

На даний час у м. Полтава по вул. Європейська, 183 триває масштабне будівництво житлового комплексу «Європейський», проект якого розроблений з урахуванням «Концепції інтегрованого розвитку міста Полтава – 2030», в рамках проекту GIZ «Інтегрований розвиток міст в Україні». Наша компанiя і надалі має намір брати участь в соціально – важливих для міста Полтави заходах та продовжувати втiлювати в життя аналогiчнi проекти.

  • Наші принципи
  • Про нас

Принципи за якими ми будуємо

Максимальний комфорт i створення полiпшеного способу життя

Сучаснi рiшення, зручне розташування, концентрацiя необхiдних для життя обʼєктiв iнфраструктури в поєднаннi з великою кiлькiстю зелених зон.

Абсолютна безпека та бездоганна якiсть

Ретельне i продумане проектування, екологiчно чистi сертифiкованi будiвельнi матерiали, перевiренi iнжинiринговi системи, вiдповiднiсть вiтчизняним i мiжнародним стандартам.

Фiнансова та iнвестицiйна вигода

Доступнi цiни та гнучкi умови покупки, лiквiднi обʼєкти, якi надалi будуть тiльки пiдвищуватися в цiнi, i якi можуть не тiльки стати високонадiйним iнструментом iнвестування, а й гарантувати захист вiд iнфляцiї, коливань валютних курсiв, економiчних криз та нестабiльностi.

Принципи за якими ми працюємо

Надiйнiсть i стабiльнiсть

У нашому активi немає жодного довгобуду, всi нашi обʼєкти будуються активними темпами i здаються в запланований термiн.

Прозорiсть i вiдкритiсть

Наявнiсть всiєї передбаченої законом дозвiльної документацiї, доступ до актуальної iнформацiї про дiяльнiсть компанiї i етапи будiвництва, надання юридичної консультацiї при оформленнi угод.

Прагнення стати кращими

Ми цiнуємо свою репутацiю i думку наших клiєнтiв, їх потреби i намагаємося максимально їх задовольнити, дотримуємося найвищих стандартiв у якостi обслуговування i постiйно вдосконалюємо нашу роботу i сервiс.

Відділ продажу
36014, Україна, м. Полтава

вул. Соборності 54

office@bmkatlant.com

За підсумками ранжирування в фінансово-економічному рейтингу

«Національний рейтинг якості товарів і послуг»

ТОВ «БМК «Атлант» удостоєно почесного звання
«Краще підприємство України 2020»

ТОВ «БМК «АТЛАНТ» – всі права захищені